Nieuwsbrief 3 februari

Dubbele gevoelens na de persconferentie gisteren: verlenging van de lockdown tot begin maart,
zorgen vanwege de corona-variant, die in Groot-Brittanië is ontdekt én het bericht dat de basisscholen vanaf volgende week weer opengaan.
Maar ook deze week de berichten van de verpleeg- en verzorgingshuizen in Goor (Herfstzon, Stoevelaar, Wheehof), waar alle bewoners en verzorgenden hun eerste coronaprik hebben ontvangen. Kleine hoopvolle tekenen.

Zoals ook dat prachtige lied Die donker uit Zuid-Afrika dat we zondag in de kerkdienst lieten horen en waar we veel reacties op kregen.
Het lied van het Universtiteitskoor van Stellenbosch is een combinatie van twee oude liederen: ‘Die gang’ en “Klein Tambotieboom’.
Het is terug te luisteren op:
https://www.youtube.com/watch?v=rQo-9gv3KKg
Hierbij is ook rechtsonder de ondertiteling in te schakelen.

In die donker gang is ’n lig wat skyn
maar die vlam is delikaat en fyn
en ek het verlang na die lentetyd
op my oom se plaas sonder elektrisiteit
My tannie sê my kind, my kind
die liefde en die motte is blind
die vlam is delikaat en fyn
en dit kan soos ’n dief in die donker nag verdwyn

Diep in die donker gang het ek na iets verlang
ek het die wind hoor sing, lente sal liefde bring
ek het die dag hoor kwyn, dis net die son wat nou verdwyn
en soos die aarde draai, sal ’n haan weer kraai

Laat een aand word die nag soos dag
soos die storm bars met al sy krag
en ek het in die gang weggekruip
want ek was so bang vir die elektrisiteit

Wat aanspreekt is het kleine vlammetje wat brandt in een donkere gang en het verlangen naar de lentetijd. Maar misschien meer nog dan de tekst is wat raakt in dit lied de gehoorde eenheid in veelstemmigheid. Zeker vanuit een cultuur waar er zoveel verdeeldheid was en nog steeds is. Een lied dat hoop ademt….

Online ontmoetingen in de wijk
over de moeite en de kansen van deze coronatijd

Dit jaar is het niet mogelijk om elkaar in de wijk te ontmoeten rondom een thema. Daarom willen we dit jaar een online ontmoeting organiseren. Het thema is: Woestijn-ervaringen op je levensweg. Dit naar aanleiding van het eerste verhaal van de veertigdagentijd waarin Jezus veertig dagen in de woestijn verblijft. De woestijn is een dorre tijd, waarin het leven moeilijk is, maar de woestijn is ook een stille tijd, waarin er nieuwe dingen kunnen ontstaan. Zo heeft ook deze coronaperiode negatieve en positieve kanten. Mooi om daarover met elkaar in gesprek te gaan.
De ontmoetingen zijn gepland op woensdag 24 februari om 14.30 uur en om 20.00 uur.

Mensen die aan één van deze twee ontmoetingen willen meedoen en over internet beschikken mogen zich bij mij melden (wim.dejong@hetnet.nl).
Ze ontvangen dan van tevoren een instructie over hoe ze aan de ontmoeting mee kunnen doen.

Kerkdiensten
Alle kerkdiensten vanuit de Hofkerk zijn uitsluitend online en  te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/
Graag ontvang ik intenties voor de voorbeden.

Zondag 7 februari 10.00 uur
Viering van de Maaltijd van de Heer
Op afstand – helend nabij is het thema van deze dienst. In de lezingen van deze zondag (2 Koningen 4 en Marcus 1: 29 – 39)
horen we hoe mensen genezend worden aangeraakt. In beide verhalen is er sterk lichamelijk contact… en dat is wat we in deze coronatijd zo missen. Hoe kunnen we elkaar nu toch op afstand helend nabij zijn? En hoe is God ons helend nabij?
We vieren deze zondag met elkaar op afstand de Maaltijd van de Heer. Hoewel op afstand mogen we daarin elkaar en God ontmoeten en vandaar opnieuw de wereld ingezonden worden om het delen daar voort te zetten.
Iedereen is uitgenodigd om thuis brood en wijn of druivensap klaar te zetten en de Maaltijd mee te vieren.

Avondmaalscollecte 7 februari (diaconie)
Drinkwatervoorziening dorpen Maliproject – www.maliproject.nl
De vele dorpen in het gebied rondom de stuwdam in Manantali, Z-W Mali, zijn vanaf de gereedkoming in 1987 voorzien van drinkwaterputten.
Inmiddels is de bevolking van de dorpen meer dan verdrievoudigd en het aantal drinkwaterputten is hetzelfde gebleven.
De pompen worden daarom stelselmatig overbelast waardoor veel vraag was en blijft naar reparatie.
Sinds Casper Jansen in Manantali woont, assisteert Maliproject hem met het repareren van de pompen.
Inmiddels zijn ong. 34 pompen gerepareerd, maar om erger te voorkomen, is het wellicht beter meer putten te gaan slaan.
De mogelijkheden worden bekeken om zelf een mobiele grondboormachine aan te schaffen; hiervoor zal veel geld nodig zijn.
U kunt uw bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer van de Diaconie:
NL66 SNSB 0908 7637 43 o.v.v. Maliproject

Paasgroetenactie (werkgroep kerk en samenleving)
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten
aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding
van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie,
‘Ik ben er voor jou’, werd de verbondenheid van de gemeente binnen de muren met de gemeente daarbuiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk.

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie.
Om de Paasgroetenactie coronaproof te organiseren hebben we deze actie op de volgende wijze geregeld:
1.    U bedenkt een mooie en bemoedigende paasgroet voor iemand die in de gevangenis zit.
Voorbeelden van paasgroeten kunt u vinden op: https://www.protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/ onder het kopje ‘Veelgestelde vragen’.
2.    U stuurt deze Paasgroet door middel van een email naar Driesje van Huffelen (werkgroep ‘Kerk en samenleving’), emailadres: driesje@vanhuffelen.net
3.    U vermeldt in de email altijd uw naam bij de Paasgroet, bijvoorbeeld Annie (of Jan) Pietersen, maar nooit andere gegevens zoals straatnaam, woonplaats en dergelijke.
4.    Leden van de werkgroep ‘Kerk en samenleving’ zullen uw Paasgroet op een kaart schrijven en deze kaart doorsturen naar een gevangene.
5.    Verstuur uw email voor zondag 21 februari (1e zondag 40dagentijd).
6.    Wilt u meer informatie over deze actie of wilt u zelf een kaart bestellen/schrijven/verzenden, kijk dan op:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/organiseer-de-paasgroetenactie-2021-coronaproof-in-uw-gemeente/

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat.
Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt,
de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steekt.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Veertigdagenkalender
Er zijn meerdere 40dagenkalenders te verkrijgen om de tijd naar Pasen thuis vorm te geven:
– PKN/Petrus, gratis via https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/
– Vereniging Vrijzinnig Geloven, kalender ‘Ontspanning’ van Joke van velden, https://www.vrijzinnig.nl/publicaties/40-dagenkalender.html
– Nederlands Bijbelgenootschap (online) https://formulier.bijbelgenootschap.nl/veertigdagentijd

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken
via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong