Nieuwsbrief 3 juni

Kerkdienst Pinksteren zondag 5 juni
Het thema is: De regenboog……..door mensen heen.
Ieder hoorde het in zijn eigen taal toen de leerlingen, na de uitstoring van de Geest, de straat op gingen en aan ieder die het horen wilde vertelden over Gods grote daden. Ieder in zijn eigen taal, in zijn eigen cultuur, ieder met zijn eigen mogelijkheden en talenten. Bij ieder werkt de de Geest, de inspiratie op een eigen manier uit en zo ontstaat er een regenboog van kleuren. Zoveel mensen als er zijn, zoveel verschillende kleuren zijn er, maar samen vormen wij de regenboog.
In de dienst wordt het Pinksterverhaal uit Handelingen in verschillende talen gelezen.

Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Preekbespreking
Op verzoek van enkele gemeenteleden is er na de dienst gelegenheid om na te praten over de kerkdienst in de Raesfeltzaal. Op een laagdrempelige manier kan iedereen die dat wil daar aanschuiven om hoe men de inhoud dienst ervaren heeft met elkaar uit te wisselen.

Inloop
Elke donderdag is er  inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Maaltijd op dinsdag
In de maaltijdgroep op dinsdag van 18.00 – 19.00 uur (inloop vanaf 17.00 uur) is er ruimte voor nieuwe gasten. Informatie en opgave kan bij Roelie Nielander, 0547-274293

Pelgrimsroute Hemmelreis
De routebeschrijving van de pelgrimstocht is te downloaden via http://www.hofkerkgoor.nl/pelgrimsroute-tussen-goor-en-markelo. Ook is de papieren versie van de route te koop (€ 3) in de Hofkerk en bij de VVV Informatiepunten in Goor (Grotestraat 147) en Markelo (Goorseweg 1).

Collecte diaconie in de kerkdienst
Vanaf zondag 5 juni zal de diaconie weer elke dienst in de kerk collecteren voor het diaconale werk. De collecte zal plaatsvinden bij de uitgang.

Collecte kerk via overmaking
Twee deurcollecten is teveel van het goede en het doorgeven van de collectezak in de dienst is nog geen goed idee en daarom vragen Kerkrentmeesters uw bijdragen aan de collecte voor de kerk over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte kerk.

Overigens kunnen zij die de dienst op afstand meebeleven en willen bijdragen aan de diaconale collecte, dit eveneens op de aangegeven wijze overmaken met vermelding van diaconie.

Heer raak mij aan met uw adem

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Lied 695 tekst Pia Perkiö, vertaling Sytze de Vries

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong