Nieuwsbrief 30 december

Na de bijzondere kerstdagen in corona-sfeer dit jaar, staan we op de drempel van het nieuwe jaar.

Kerkdiensten uitsluitend online (van de kleine kerkenraad)
Vandaag hebben we als kleine kerkenraad het besluit genomen om vanwege het groeiend aantal besmettingen in de regio, vanaf 31 december de kerkdiensten in de Hofkerk uitsluitend online te houden zolang deze lock-down duurt. Dit geldt voor de zondagse kerkdiensten en de vieringen op 31 december en 1 januari.
Alle kerkdiensten zijn te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/

We hopen dat deze periode niet al te lang zal duren, niet alleen voor ons kerk maar voor onze hele samenleving. We weten dat deze periode met zijn vele beperkingen veel mensen erg zwaar valt. Maar ook nu ervaren we de waarde van de gemeenschap, een gemeenschap die we ook zijn zonder dat we elkaar fysiek treffen. We weten dat er al veel onderlinge (telefonische) contacten bestaan, die erg waardevol zijn.
Mocht er daarnaast nog behoefte zijn aan contact, laat het ons gerust weten.
Tegelijk  kijken we hoopvol naar het nieuwe jaar en weten we ons in alles geborgen in de liefde van de Eeuwige.
Als kleine kerkenraad wensen we ieder een goede jaarwisseling en vrede en alle goeds voor het nieuwe jaar.

Oudjaarsavond 31 december 19.30 uur (online)
Tijdens deze dienst kijken we naar twee schilderijen van Jan Steen over de aanbidding van de herders in de stal in Bethlehem.
Jan Steen schilderde vooral scenes uit het gewone leven van mensen uit zijn tijd: boeren, ambachtslieden en dus ook herders.
Maar hij schilderde ook zichzelf erin en door zijn ogen kijken wij mee.

Nieuwjaarsmorgen 1 januari 10.30 uur (online)
In deze viering die de vorm heeft van een morgengebed gaat ds. Peter Hendrik uit Hengelo voor.

Zondag 3 januari 10.00 uur (online)
Dit is zondag Epifanie: de verschijning van de Heer. Traditioneel lezen we het verhaal van de magiërs uit het Oosten uit Matteüs 2.
Het is niet verwonderlijk dat deze magiërs in de traditie koningen zijn geworden, omdat Matteüs sterk de link legt met de Messiaanse koningspsalm 72 en de profetie uit Jesaja 60: 1- 6, die we ook beide zullen lezen.
Wat zegt het dat dit kind in de voederbak Koning over ons is en niet iets of iemand anders?

Stiltecentrum/gedachtenishoek donderdagmorgen
Op donderdagmorgen is het stiltecentrum van de Hofkerk van 10.00 – 11.30 uur geopend.
Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken, voor een meditatief of stil moment.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Tekst bij de liturgische schikking kerstmorgen
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met Gods nieuwe begin.
Hul mij in kleuren
en geuren van het uitbundige feest
van Gods licht voor heel de wereld.
Oost, West, Noord en Zuid.

Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken,
voor iedereen!

Graag wil ik jullie allen een goede jaarwisseling wensen
en vrede en alle goeds voor het nieuwe jaar 2021.

ds. Wim de Jong