Nieuwsbrief 4 mei

Nu onze predikant met welverdiend studieverlof is, zal vanuit de kleine kerkenraad de nieuwsvoorziening voor de gemeente worden gecoördineerd door de voorzitter.

Kerkdiensten
Onlangs heeft de PKN een nieuw advies uitgebracht over te houden kerkdiensten. Daarin staat dat we weer terug kunnen naar het systeem van maximaal 30 kerkgangers per dienst (naast de ambtshalve aanwezige personen), en voor het overige voortzetting van de online uitzending.
De kindernevendienst zal weer worden opgestart, waarvoor elke week alle gezinnen met kinderen worden uitgenodigd.
Daarnaast zal elke zondag één wijk worden uitgenodigd (zie plattegrond Hofkerkgids):
9 mei 10 uur ds. Herman Offringa – wijk A Heeckeren – Gijmink
13 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur ds. G. Veening – geen beperking
16 mei 10 uur ds. F. Schipper– wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor
23 mei Pinksteren 10 uur ds. P. Hendriks – wijk C Whee west
30 mei 10 uur ds. T. Woltinge – wijk D Whee oost
Gezamenlijk koffiedrinken wordt pas weer mogelijk als landelijk de horeca gasten niet alleen op het buitenterras ontvangen, maar ook binnen.

Alle kerkdiensten zijn dus online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Maaltijdgroepen
Ook deze activiteiten moeten wachten tot landelijk de horeca gasten niet alleen op het buitenterras mag ontvangen, maar ook binnen.

Inloop
Dit kan worden georganiseerd zolang het weer het toelaat om dit op het kerkplein te doen. Parallel hieraan kan natuurlijk het stiltecentrum in de kerk open zijn; één persoon tegelijk.

Bunker
De bunkeractiviteiten op vrijdagavond om de week voor de jongeren van 12 tot 16 jaar zijn de afgelopen maanden gewoon doorgegaan, gelet op de leeftijdscategorie en onder leiding van onder meer onze jeugdwerker Hanneke Caron. Telkenmale wordt een uitnodiging op de website geplaatst en worden na afloop foto’s van het gehouden evenement bijgevoegd.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken willen wij u vragen om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Ik eindig deze nieuwsbrief met een gedicht van Fum van den Ham, getiteld
Doe ons de opdracht verstaan die wij hebben

Doe ons de opdracht verstaan die wij hebben:
te zijn wie wij zijn
te worden hoe wij bedoeld zijn door U.

Leer ons te zien hoe wij zijn
dat in ieder van ons
zich iets openbaart van uw schoonheid,
uw lied van de schepping;
iets van uw eenvoud en kracht.

Onder uw mantel van liefde
kunnen wij zijn
als de vogels van de hemel,
als de bloemen van het veld. 

O God, binnen uw eeuwige schepping,
die zó is gehavend, berooid en verscheurd,
leer ons, te zijn wie wij zijn:uw kinderen,
levende voor uw aangezicht.

 Cees van der Sluijs