Nieuwsbrief 4 november

De nieuwe coronamaatregelen die gisteren zijn bekend gemaakt tijdens de persconferentie hebben geen directe gevolgen voor de kerkdiensten.
Deze kunnen doorgaan met maximaal 30 bezoekers.
Wel hebben we het programma van de Dag van de Dialoog op donderdag 5 november weer moeten aanpassen.
De theatervoorstelling ‘Friends to be’ zal zonder publiek worden gespeeld maar voor iedereen mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Aanvang 19.30 uur.

Kerkdiensten

Elke zondag wordt er één wijk uitgenodigd
8 november wijk A Heeckeren – Gijmink en gezinnen
15 november wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor
22 november wijk C Whee – west (10.00 uur en 16.00 uur)
29 november wijk D Whee – oost  en gezinnen

8 november gezinnen met kinderen welkom
Op zondag 8 november zijn alle gezinnen met kinderen in de kindernevendienst leeftijd welkom (naast kerkbezoekers uit wijk A)
Dit geldt ook voor de vier adventszondagen vanaf 29 november.
Omdat we deze weken per wijk uitnodigen zijn er steeds maar weinig kinderen in de kerk en dus ook in de kindernevendienst.
Daarom een aantal zondagen waarin we gezinnen met kinderen uit alle wijken uitnodigen, zodat er dan wat meer kinderen in de nevendienst zijn.

22 november twee gedachtenisdiensten 10.00 uur en 16.00 uur
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar zijn er twee kerkdiensten, zodat er genoeg ruimte is voor de familieleden van de overledenen.
Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen om zich voor één van de twee diensten aan te melden. Daarnaast zijn in beide diensten kerkbezoekers uit wijk C welkom.

Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Iedere dinsdagavond 19.30 uur avondgebed
Een korte viering met daarin een lezing, stilte, gebeden en de gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

Donderdagmorgen kerk open
Op donderdagmorgen is het stiltecentrum van de Hofkerk van 10.00 – 11.30 uur geopend. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken, voor een meditatief of stil moment.
Ondergetekende zal zelf ook in de kerk aanwezig zijn

kerkdienst zondag 8 november
Thema van deze dienst is: de talenten: ontvangen of woekeren? gebaseerd op de gelijkenis van de talenten uit Matteüs 25: 13 – 30, waarbij een man op reis gaat en zijn bezit verdeeld over zijn dienaren. Het is één van de lastigste gelijkenissen uit de bijbel die ons op het eerste gehoor lijkt op te roepen om hard met onze talenten aan de slag te gaan. Waarbij degene die weinig heeft dat ook nog kwijt raakt.
Maar de grote vraag is wat er met dat bezit van de heer bedoeld wordt. Onze talenten? Onze mogelijkheden of onmogelijkheden?
Of heeft het niets met onze prestaties te maken en mogen we het gewoon ontvangen?
Graag ontvang ik intenties voor de voorbeden.

Adventskalenders
Zowel de Protestantse Kerk (PKN/Petrus) als het Nederlands Bijbelgenootschap hebben dit jaar een adventskalender uitgegeven
Om persoonlijk toe te leven naar kerst. Met elke dag een moment van bezinning en inspiratie
– Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), tel. 023 – 514 61 46, email info@bijbelgenootschap.nl
– Protestantse Kerk Nederland/Petrus, tel. 030-88-1880, email  info@protestantsekerk.nl

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)

Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Om adem

Neem van mij mijn onrust
het jagen door de tijd,
het piekeren, de zorgen
de onmacht en de spijt.

Neem van mij mijn twijfel
het rusteloze gaan,
het steeds weer zoveel moeten
het nooit genoeg gedaan.

 Geef mij van jouw stilte….

Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong