Nieuwsbrief 8 oktober

Beste mensen,

Zoals al aangegeven in de nieuwsbrief van 6 oktober kunnen we in de maand oktober kerkdiensten houden met maximaal maar 30 bezoekers (exclusief medewerkers). Daarbij is er wel kindernevendienst!

We gaan weer per wijk uitnodigen:
11 oktober wijk A Heeckeren – Gijmink
18 oktober wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor
25 oktober wijk C Whee – west
1 november wijk D Whee – oost

Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Daarnaast is er ook elke dinsdagavond een kort avondgebed van 19.30 – 20.00 uur waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Mondkapjes: Nu de overheid het dringende advies geeft om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen, gaan we ook aan u vragen dit advies ook bij kerkbezoek op te volgen. Dat betekent dat we bij de ingang vragen om met een mondkapje op naar binnen te gaan. Zodra u op uw plaats zit, kan deze weer af. Wie geen mondkapje heeft, bieden we er een aan.

Zondag 11 oktober 10.00 uur – viering Maaltijd van de Heer

Het thema van deze dienst is ‘Uithouden en bouwen’ en verwijst naar onze huidige situatie in deze periode van corona. We lezen het eerste gedeelte van het boek Ezra, waarin de Judeeërs de opdracht krijgen om uit hun ballingschap terug te keren naar Jeruzalem om daar de tempel te herstellen. Er moet weer gebouwd worden, ook al zijn de omstandigheden nog lang niet optimaal. Daarnaast horen we Paulus in de brief aan de Romeinen schrijven dat niet alleen mensen lijden maar ook de schepping en dat ze beiden reikhalzend uitkijken naar een andere tijd.

Ondanks dat we maar een klein groepje mensen uit kunnen nodigen voor deze dienst willen we toch de Maaltijd van de Heer vieren. Juist nu, nu de omstandigheden niet optimaal zijn. En we nodigen iedereen uit om thuis deze dienst mee te beleven en ook daarin brood en wijn/druivensap te delen. Zo zijn we in alle gebrokenheid met elkaar verbonden en kijken we uit naar een andere tijd.

Voorbeden ontvang ik graag via de mail.

Vrede en alle goeds
Ds. Wim de Jong