Nieuwsbrief 9 juni

Kerkdienst Pinksteren Zondag 12 juni
10.00 uur voorganger ds. Oane Reitsma, Enschede

Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Preekbespreking
Er is na de dienst gelegenheid om na te praten over de kerkdienst in de Raesfeltzaal. Op een laagdrempelige manier kan iedereen die dat wil daar aanschuiven om hoe men de inhoud dienst ervaren heeft met elkaar uit te wisselen.

Inloop
Elke donderdag is er  inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Maaltijden op dinsdag en woensdag
Gisteren woensdag 8 juni was er de jaarlijkse barbecue van de beide maaltijdgroepen. Ondanks dat we vanwege de regen binnen moesten zitten was het een zeer gezellige bijeenkomst. De maaltijden zijn nu even gestopt maar vanaf 5 juli is er weer elke week op dinsdag en woensdag een maaltijdgroep.
In de maaltijdgroep op dinsdag van 18.00 – 19.00 uur (inloop vanaf 17.00 uur) is er ruimte voor nieuwe gasten. Informatie en opgave kan bij Roelie Nielander, 0547-274293

Pelgrimsroute Hemmelreis
De routebeschrijving van de pelgrimstocht is te downloaden via http://www.hofkerkgoor.nl/pelgrimsroute-tussen-goor-en-markelo. Ook is de papieren versie van de route te koop (€ 3) in de Hofkerk en bij de VVV Informatiepunten in Goor (Grotestraat 147) en Markelo (Goorseweg 1).

Collecte diaconie in de kerkdienst
Vanaf zondag 5 juni zal de diaconie weer elke dienst in de kerk collecteren voor het diaconale werk. De collecte zal plaatsvinden bij de uitgang.

Collecte via overmaking
Twee deurcollecten is teveel van het goede en het doorgeven van de collectezak in de dienst is nog geen goed idee en daarom vragen Kerkrentmeesters uw bijdragen aan de collecte voor de kerk over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
Overigens kunnen zij die de dienst op afstand meebeleven en willen bijdragen aan de diaconale collecte, dit eveneens op de aangegeven wijze overmaken met vermelding van diaconie.

Beroep naar Deventer
Afgelopen zaterdag ontving ik het officiële beroep van de Protestantse Gemeente Deventer (Lebuïnusgemeente). Ik heb dit beroep aangenomen en dat betekent dat ik na 11 jaar in september afscheid zal nemen van de Hofkerkgemeente en van Goor. Aan de ene kant met pijn in het hart, want ik heb de periode dat ik in en vanuit de Hofkerk mocht werken als zeer bijzonder en verrrijkend ervaren. Je raakt helemaal vervlochten, met mensen, met een gemeenschap.
Aan de andere kant ook dankbaar dat ik nog een stap mag maken en met mensen in Deventer verder vorm mag gaan geven aan de Lebuïnusgemeente en met name aan de betrokkenheid van de kerk in de samenleving. Hierbij mag ik dankbaar gebruik maken van de goede ervaringen die ik in Goor heb opgedaan.

Als op het einde van de weg

Als op het einde van de weg
een nieuwe weg zich ontrolt;
als we adem, woord en brood
hebben gedeeld, geproefd;
geef dat wij elkaar los kunnen laten
in vertrouwen op uw zegen
dat wij weer lachen als we elkaar weer zien

Lied 820 tekst Andries Govaart

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong