Nieuwsbrief 9 september

Startdienst 12 september in de voetstappen van Franciscus
Het thema van de startdienst op 12 september is “Wees gezegend mijn Heer” ontleend aan de eerste regels van het Zonnelied van Franciscus van Assisi.
Het is een loflied waarin hij allereerst de schepping zijn lof laat zingen op God: de zon, maan en de sterren, de vier elementen wind, water, vuur en aarde.
Daarna volgt de lof die de kwetsbaarsten van deze aarde ondanks hun moeite en pijn God toezingen.
De structuur van dit Zonnelied vormt de verrassende opzet van de dienst waarin één voor één ook de onderdelen van ons kerkzijn een plek krijgen.
En bovenal kan het ons een richting wijzen in deze tijd van dringende vragen die de wereldwijde ecologische crisis oproept.

In deze dienst die om 10.00 uur begint sluiten we ook aan bij de gebeden, gedachten en wensen die op de Open Dag (zie onder) bij de Olijfboom van hoop en vertrouwen zijn opgehangen.

Zaterdag 11 september Open Kerken Dag “Ontmoeten en meedoen”
Op Zaterdag 11 september van 10.00 tot ongeveer 13.30 uur is er weer Open Kerk en willen we iedereen uitnodigen elkaar in en om de kerk te ontmoeten.
Op verschillende momenten die ochtend verzorgen onze organisten een miniconcert en als het lukt is er ook weer gelegenheid om de kerktoren te beklimmen
en te genieten van het mooie uitzicht over Goor. Voor de kinderen is er een springkussen.

Maar er is meer. Onder andere de diaconie, de kerkrentmeesters en de werkgroep Pastoraat willen u graag laten zien wat hun activiteiten inhouden
en waar ze het komend jaar mee aan de slag gaan. En wie weet, krijgt u bij een van deze werkgroepen wel het idee, “daar zou ik best bij willen helpen”.

Verder zal er om 11.00 uur een speciaal moment zijn, waarop we stil staan bij het feit dat we een Groene Kerk zijn.
Ook zal er aandacht geschonken worden aan de groep klimaatpelgrims, die op 1 oktober onze gast zal zijn tijdens hun tocht vanuit Polen naar Glasgow.
Met deze tocht willen ze aandacht vragen voor de klimaattop die in november in Glasgow wordt gehouden.
Ook zijn er deze open dag er organisaties en initiatieven in de Hof van Twente uitgenodigd die met deze thema’s bezig zijn,
zoals de Stadslandbouw en de duurzame lokale energiemaatschappij Hof van Twente op Rozen.

Ook de olijfboom van hoop en vertrouwen die op het kerkplein staat zal weer een centrale rol spelen.
Hier kan ieder zijn of haar gedachten, zorgen, maar ook de hoop over de wereld en de (klimaat)problemen een plek geven.
Deze zullen ook een plek krijgen in de startdienst op zondag 12 september.

Maar vooral ook ruimte voor ontmoeting en gezelligheid.
En bij de koffie en thee is er weer zelfgebakken appeltaart van de Roos, pannenkoeken van de diaconie en hapjes vanuit de Arabische gemeenschap.
Er wordt zelfgemaakte jam en walnoten verkocht.

En er is een ”mini mini” rommel- en boekenmarkt op het plein voor de kerk. We willen u nu vast vragen, boeken, platen, cd’s klaar te leggen.
Ook ander kleingoed, zoals bijvoorbeeld serviesgoed en speelgoed is zeker welkom. We benadrukken wel dat het om kleingoed moet gaan.
De spullen voor de mini rommelmarkt kunnen bij de kerk worden afgegeven van dinsdag 7 september tot en met vrijdag 10 september tussen 16.00 en 18.00 uur.
Lukt dit niet, dan kunt u voor een ander tijdstip contact opnemen met Jan Daling 0547-274690 of Hans Tadema 0547-276368.

We ontmoeten u graag op 11 september op het kerkplein. Bij slecht weer, zullen we de activiteiten verplaatsen naar de Klokkenkamp.
In beide situaties vragen we u om de dan geldende corona maatregelen in acht te nemen.

Kerkdiensten
Voor de kerkdiensten geldt vanwege de nog geldende 1½-meterbeperking dat er ca. 70 in de kerkzaal kunnen.
Als er meer mensen komen moet van de overloop in de grote zaal gebruik worden gemaakt. En enkele ‘beperkingen’ blijven voorlopig nog van kracht:
bij binnenkomst handen ontsmetten, eenmaal plaatsgenomen niet van stoel wisselen, na afloop snel naar buiten.
Vanaf komende zondag is er weer gelegenheid voor koffiedrinken na afloop van de dienst op het kerkplein (bij droog weer). Uiteraard geldt daar ook de 1,5 meter regel.

Zondag 12 september 10.00 uur ds. Wim de Jong, startzondag
Zondag 19 september 10.00 uur Oecumenische vredesviering Hofkerk

In deze vredesviering is er aandacht voor de relatie tussen vrede en de klimaatproblematiek en kijken we vooruit naar de komst van de klimaatpelgrimage op 1 oktober in Goor.

Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook online mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Thema avonden Geloof en duurzaamheid
Drie avonden gaan we met elkaar in gesprek over geloof en duurzaamheid. Wat hebben ze met elkaar te maken?
Gaat de bijbel alleen maar over mensen of ook over de natuur, de dieren, de planten?
Welk mensbeeld ligt ten grondslag aan onze manier van leven, onze manier van denken?
Is er een groene spiritualiteit? Hoe kijken we naar de klimaatcrisis? Is er nog hoop op een kentering?
We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal bijbelverhalen, het zonnelied van Franciscus, de encycliek Laudate Si van Paus Franciscus
en het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort.
De avonden vinden plaats op de woensdagen 29 september,
27 oktober en 17 november van 20.00 – 22.00 uur in de Klokkenkamp.
Vanwege de coronaregels is er een limiet van deelname. Aanmelden graag bij ds. Wim de Jong, 0547-388647 wim.dejong@hetnet.nl

Bibliodrama Verhalen van Franciscus van Assisi
Bibliodrama is een manier om een (bijbel)verhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het (bijbel)verhaal jou persoonlijk doet.
Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal.
Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier.
Soms spelen we kleine scenes uit. Het is uitdrukkelijk niet nodig dat je toneel-ervaring hebt. Iedereen kan meedoen.
Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!

Dit najaar gaan we aan het werk met 13e eeuwse verhalen van Franciscus  van Assisi, die opgetekend staan in de Fioretti (Bloempjes).
Veel van deze verhalen zijn nauw verbonden met bijbelverhalen en geven vaak een verrassende uitleg hiervan.

De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal
op de donderdagavonden 7 oktober, 18 november en 2 december van 19.30 – 22.00 uur.
Er is een maximum van tien deelnemers.
Info en opgave bij Wim de Jong, 0547 – 388647, wim.dejong@hetnet.nl

Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag
Samen lezen we een bijbelverhaal en bespreken we met elkaar wat het ons wil zeggen. Iedereen is van harte welkom, opgave is niet nodig.
De eerstvolgende keer is donderdag 23 september om 11.00 uur in de Klokkenkamp.

Maaltijdgroepen
Iedere dinsdagavond en woensdagavond in de Klokkenkamp. Ontmoeting en samen eten.
Informatie bij Roelie Nielander, 0547-274293

Inloop
Elke dondermorgen van 10.00 – 11.30 uur is de Klokkenkamp open voor ontmoeting en een kopje koffie en thee.
Ook is dan de gedachtenis- en stilte hoek in de kerk open, waar ruimte is voor stilte, bezinning en het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Klimaat-pelgrimage
Een groep pelgrims begint in augustus in Polen aan een lange wandeltocht. Ze wandelen door Duitsland, Nederland en Groot Brittannië,
om in november aan te komen in Glasgow, Schotland. Daar vindt de 26ste VN-klimaat-conferentie plaats van 1 t/m 12 november 2021.
Met deze oecumenische pelgrimage wil men, samen met de kerken, aandacht vragen voor de klimaatcrisis en krachten bundelen om klimaatsverandering tegen te gaan.
In 2015 was er ook een pelgrimage naar de Klimaatconferentie in Parijs.
De groep van ca 30 wandelaars uit verschillende landen loopt van donderdag 30 september t/m maandag 11 oktober 2021 door Nederland.

Als alles volgens plan verloopt, komen de pelgrims op vrijdag 1 oktober aan in Goor. Ze hebben die dag dan gewandeld van Borne naar Goor.
De route loopt via de Mariakapel op het Zeldam en van daar naar de ‘Wilgensprong over de Regge’, een verbindend buurtinitiatief tussen Hiltjensdamhof en de Hoogenkamp.
Daarna gaat via de Stadslandbouw aan de Kerkstraat (achter de Avia) naar de Hofkerk, waar ze zullen eten en overnachten.
Meewandelen kan, op 1 oktober van Borne naar Goor of op 2 oktober van Goor naar Colmschate, opgave via https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/

Als u klimaat-bestendigheid ook een “warm hart….” toedraagt, kunt u een gift voor de werkgroep overmaken naar het rekeningnummer van de Diaconie van de Hofkerk,
Bank: NL66SNSB0908763743, onder vermelding van “klimaat-pelgrimage”. Dit geld wordt gebruikt voor de kosten van dit evenement. (maaltijden, drinken enz. voor de wandelaars.)

Voor onderweg

Open mij,
les mijn dorst,
stil mijn verlangen
te zijn
wie ik mag zijn,
aanvaard door jou,
Aanwezige,
aanvaard door mezelf,
ongedurig, afwezig.
Zend boden op mijn weg,
engelen met geduld,
naasten met liefde,
vreemden
die vrienden blijken.
Open mij,
stil mijn verlangen.

Nico Vlaming

Vrede en Alle goeds
ds. Wim de Jong