Nieuwsbrief 20 augustus

Na een periode van studieverlof en vakantie weer een nieuwsbrief van mijn hand. Fijn dat Cees van der Sluijs en Frits Schutte in de afgelopen periode de nieuwsbrief hebben verzorgd, zodat ieder ook via de mail op de hoogte kon blijven .

Studieverlof
In de afgelopen maanden mocht ik genieten van studieverlof. Alle plannen vooraf, waarbij ik kerkelijke activiteiten in o.a. Duitsland,
Verenigd Koninkrijk en Denemarken zou bezoeken, konden niet worden uitgevoerd vanwege de beperkingen door de corona-maatregelen.
Het werd symbolisch voor de periode. Alle plannen loslaten en maar zien wat op je pad komt. En dat hebben we letterlijk gedaan.
Met een e-reader vol boeken en studiemateriaal in de rugzak van huis weggewandeld. De reis voerde ons via Zuid-Limburg, Taizé in de Franse Bourgogne naar Assisi, de stad van Franciscus in het Italiaanse Toscane. Het werd een pelgrimage met bijzondere en inspirerende ontmoetingen.
Thema’s die de aandacht kregen waren o.a. pelgrimage als nieuwe vorm van zingeving, groene theologie, moderne kunst en zingeving, verhalen van Franciscus.
Thema’s die wat mij betreft  in de komende periode in het kerkenwerk verder vervolg zullen krijgen. Ik ga er graag met jullie over in gesprek.

Maar het was ook een periode van vrij zijn, van nieuwe energie opdoen, aandacht voor eigen spiritualiteit. En naast alles wat de weg mij, ons bracht ben ik daar vooral erg dankbaar voor. We gaan het nieuwe seizoen weer rustig opstarten. We hebben een lange periode van beperkingen vanwege de corona achter de rug en nog zijn we niet terug naar de situatie voor de corona. Deze periode geeft daardoor ook de gelegenheid om te kijken wat we weer graag willen en kunnen oppakken en welke ‘goede dingen’ uit de corona tijd we vast willen houden.

Kerkdiensten
Voor de kerkdiensten geldt vanwege de nog geldende 1½-meterbeperking dat er ca. 70 in de kerkzaal kunnen. Als er meer mensen komen moet van de overloop in de grote zaal gebruik worden gemaakt. En enkele ‘beperkingen’ blijven voorlopig nog van kracht:
bij binnenkomst handen ontsmetten,
eenmaal plaatsgenomen niet van stoel wisselen,
na afloop snel naar buiten.
Vanaf komende zondag is er weer gelegenheid voor koffiedrinken na afloop van de dienst op het kerkplein (bij droog weer). Uiteraard geldt daar ook de 1,5 meter regel.

Zondag 22 augustus 10.00 uur
De dienst heeft als thema Brood en Wijn, ontleend aan de lezingen uit Spreuken 9 en Johannes 6: 41 – 59. Brood en wijn, om letterlijk samen te delen, maar ook als symbool voor ons leven dat we met elkaar delen, voor het leven van Jezus dat we willen delen en stapje voor stapje willen volgen.
In de dienst ook wat eerste impressies van de pelgrimage tijdens de studieperiode, waarin zoveel brood en wijn met mensen gedeeld mocht worden.
Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook online mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Maaltijdgroepen
Iedere dinsdagavond en woensdagavond in de Klokkenkamp. Ontmoeting en samen eten.
Informatie bij Roelie Nielander, 0547-274293

Inloop
Elke dondermorgen van 10.00 – 11.30 uur is de Klokkenkamp open voor ontmoeting en een kopje koffie en thee. Ook is dan de gedachtenis- en stilte hoek in de kerk open, waar ruimte is voor stilte, bezinning en het aansteken van een kaarsje.

Zaterdag 11 september Open Kerken Dag “Ontmoeten en meedoen” (werkgroep Kerk en Samenleving)
Op Zaterdag 11 september van 10.00 tot ongeveer 13.30 uur is er weer Open Kerk en willen we iedereen uitnodigen elkaar in en om de kerk te ontmoeten. Op verschillende momenten die ochtend verzorgen onze organisten een miniconcert en als het lukt is er ook weer gelegenheid om de kerktoren te beklimmen en te genieten van het mooie uitzicht over Goor.

Maar er is meer. Onder andere de diaconie, de kerkrentmeesters en de werkgroep Pastoraat willen u graag laten zien wat hun activiteiten inhouden
en waar ze het komend jaar mee aan de slag gaan. En wie weet, krijgt u bij een van deze werkgroepen wel het idee, “daar zou ik best bij willen helpen”.

Verder zal er een speciaal moment zijn, waarop we stil staan bij het feit dat we een Groene Kerk zijn.
Ook zal er aandacht geschonken worden aan de groep klimaatpelgrims, die op 1 oktober onze gast zal zijn tijdens hun tocht vanuit Polen naar Glasgow. Met deze tocht willen ze aandacht vragen voor de klimaattop die in november in Glasgow wordt gehouden.
Ook zijn er deze open dag er organisaties en initiatieven in de Hof van Twente uitgenodigd die met deze thema’s bezig zijn.

Ook de olijfboom van hoop en vertrouwen die op het kerkplein staat zal weer een centrale rol spelen.
Hier kan ieder zijn of haar gedachten, zorgen, maar ook de hoop over de wereld en de (klimaat)problemen een plek geven.
Deze zullen ook een rol spelen in de startdienst op zondag 12 september.

Maar vooral ook ruimte voor ontmoeting en gezelligheid.
En bij de koffie en thee is er weer zelfgebakken appeltaart van de Roos.

En er is een ”mini mini” rommel- en boekenmarkt op het plein voor de kerk. We willen u nu vast vragen, boeken, platen, cd’s klaar te leggen.
Ook ander kleingoed, zoals bijvoorbeeld serviesgoed en speelgoed is zeker welkom. We benadrukken wel dat het om kleingoed moet gaan.
De spullen voor de mini rommelmarkt kunnen bij de kerk worden afgegeven van dinsdag 7 september tot en met vrijdag 10 september tussen 16.00 en 18.00 uur.
Lukt dit niet, dan kunt u voor een ander tijdstip contact opnemen met Jan Daling 0547-274690 of Hans Tadema 0547-276368.

We ontmoeten u graag op 11 september op het kerkplein. Bij slecht weer zullen we de activiteiten verplaatsen naar de Klokkenkamp.
In beide situaties vragen we u om de dan geldende corona maatregelen in acht te nemen.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Klimaat-pelgrimage
Een groep pelgrims begint in augustus in Polen aan een lange wandeltocht. Ze wandelen door Duitsland, Nederland en Groot Brittannië,
om in november aan te komen in Glasgow, Schotland. Daar vindt de 26ste VN-klimaat-conferentie plaats van 1 t/m 12 november 2021.
Met deze oecumenische pelgrimage wil men, samen met de kerken, aandacht vragen voor de klimaatcrisis en krachten bundelen om klimaatsverandering tegen te gaan.
In 2015 was er ook een pelgrimage naar de Klimaatconferentie in Parijs.
De groep van ca 30 wandelaars uit verschillende landen loopt van donderdag 30 september t/m maandag 11 oktober 2021 door Nederland.

Als alles volgens plan verloopt, komen de pelgrims op vrijdag 1 oktober aan in Goor. Ze hebben die dag dan gewandeld van Borne naar Goor.
Het is de bedoeling, dat de groep een warme maaltijd aangeboden krijgt, een overnachting voor hen geregeld wordt en de volgende morgen ontbijt ontvangt en een lunchpakket voor onderweg.
De werkgroepen “Groene Kerk” en “Kerk en Samenleving” van de Hofkerk gaan dit samen met parochianen van de R.-k. Petrus en Paulus-geloofsgemeenschap in Goor organiseren.
Daarbij zullen we een beroep doen op vrijwilligers van de Hofkerk en van de R.-k. kerk, omdat het een oecumenisch gebeuren is.
Mensen uit beide kerken kunnen op 2 oktober een eind meewandelen met de Klimaat-pelgrims! Zij wandelen dan van Goor naar Colmschate, ca 27 km.
U kunt zich vóór 1 september daarvoor opgeven bij Mevr. Ellen Holkers, ellenholkers85@gmail.com

Als u klimaat-bestendigheid ook een “warm hart….” toedraagt, kunt u een gift voor de werkgroep overmaken naar het rekeningnummer van de Diaconie van de Hofkerk, Bank: NL66SNSB0908763743, onder vermelding van “klimaat-pelgrimage”. Dit geld wordt gebruikt voor de kosten van dit evenement. (maaltijden, drinken enz. voor de wandelaars.)

Val
Een pad langs, afgronden zal ik het redden?
Van gedragen worden wil ik niet weten.

De zon steekt, in uw schaduw kan ik niet rusten.

Voortdurend mist mijn voet een steunpunt,
een draagvlak, zodat ik voortdurend val

en maar val. Totdat ik sta, totdat ik zing.

(Anton Ent, naar psalm 121)

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

BeantwoordenAllen beantwoordenDoorsturen