Nieuwsbrief Hofkerk 30 september

Afgelopen maandag zijn de coronamaatregelen in Nederland weer aangescherpt om de stijgende lijn in het aantal besmettingen terug te dringen.

Laten we hopen dat deze maatregelen voldoende zullen zijn en dat het ons met elkaar lukt de discipline hierin vast te houden.
Want het is best pittig om na een periode van versoepeling weer terug te gaan naar beperkingen in de contacten en ontmoetingen met anderen.
Voor de kerkdiensten lijkt er in de komende periode niet veel te veranderen.
We blijven werken met de veilige opstelling in de kerkzaal met een overloop in de Ripperdazaal.
Afgelopen zondag met de doopdienst hebben we daar voor het eerst gebruik van moeten en kunnen maken.
En ook houden de diensten de vorm van een online-viering met afgespeelde muziek en zijn mee te beleven viahttps://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

De inloop en de eetgroepen vallen in de huidige opzet binnen de voorschriften voor activiteiten in een binnenruimte (maximaal 30 personen)
dus ook deze kunnen gelukkig doorgaan.
Wel blijven we met elkaar letten op het afstand houden en vragen we mensen met klachten om even thuis te blijven.

Zondag 4 oktober 12 jarigendienst
Een dienst voor jong en oud waarin de jongeren die dit jaar naar de brugklas zijn gegaan de zegen meekrijgen voor hun nieuwe levensfase.
Centraal staat in deze viering het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil.
De leeuw heeft een dubbele functie. Naast dat het een symbool van kracht is, iets dat jou sterk maakt, kan een leeuw jou ook verscheuren, kwaad doen.
Wat zijn de leeuwen (en beren) op je weg én wat maakt jou sterker? En waar vertrouw je dan op?
Vragen niet alleen voor jongeren maar voor iedereen.
Het jeugdorkest Unico speelt deze dienst weer mee.

Kerkklokken luidden 500 seconden
Afgelopen dinsdag 29 september luidden om 09.30 uur 500 seconden de kerkklokken van de Hofkerk als ondersteuning van de petitie #500 kinderen
die deze dag werd overhandigd aan de woordvoerders asiel en migratie van de Tweede Kamer. Deze petitie is mede ondertekend door veel gemeenten, predikanten en kerkleden.
500 is het aantal minderjarige asielzoekers dat Nederland op zou moeten nemen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Dat vinden meer dan 100.000 ondertekenaars van de petitie #500kinderen.
Deze petitie werd overhandigd door 12 organisaties, waaronder VluchtelingenWerk, Defence for Children, Stichting Vluchteling en Kerk in Actie en wordt gesteund door 173 gemeenten en 5 provincies,
net als vele kerken, artsen, wetenschappers, (oud)politici van alle kleuren, prominenten, de groep voormalig onderduikkinderen en vele mensenrechten- en noodhulporganisaties.
In het avondgebed op dinsdagavond in de Hofkerk was dit keer ingevuld als wake voor de vluchtelingenkinderen, waarin meerdere mensen kaarsjes aanstaken. In deze wake klonk o.a. het volgende gebed:

Rechtvaardige God,Volken zijn op drift.Mensen zoeken een veilig heenkomen en een toekomst voor hun kinderen.

Wij zijn getuige van onrecht en voelen ons overspoeld en machteloos.

Komend uit een veilig land, kennen de meesten van ons geen oorlog en lijden.

Maar we voelen de pijn en angst.

We bidden voor allen die zoeken naar een nieuw begin.

Geef ons de moed om niet weg te kijken, maar onze handen uit te strekken.

Om te delen wat we hebben met onze naasten in nood.

Amen

Inloop donderdagmorgen open
Elke donderdagmorgen is de inloop open van 10.00 – 11.30 uur.
Het Hemonyplein is zo ingericht dat bezoekers er op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten.
Ingang is via de deur bij de Drostenzaal.
Belangrijk is om bij gezondheidsklachten thuis te blijven en de aanwijzingen van de gastheer/gastvrouw op te volgen.
Iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, een praatje met andere gasten, een kopje thee of koffie, is van harte welkom.
Direct met de inloop is ook de Stiltehoek elke donderdagmorgen geopend van 10.00 – 11.30 uur.

Avondgebed iedere dinsdag 19.30 uur
Iedere dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur is er een avondgebed.
Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken.
Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé.

Het avondgebed heeft een vaste liturgie met een cyclus van vier vaste thema’s, waar de lezing, de liederen en de gebeden op zijn afgestemd.
Week 1: Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping
Week 2: Levensreis
Week 3: Heling
Week 4: Vertrouwen

Iedereen is van harte welkom.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong