Oecumenische online viering 17 januari

Op zondag 17 januari om 10.00 uur is de jaarlijkse oecumenische viering waarin het gebed voor de eenheid centraal staat. Deze viering wordt opgenomen vanuit de Hofkerk en is voor iedereen mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.
Dit kan direct om 10.00 uur maar ook op een later tijdstip.

Het thema dit jaar is #blijfinmijnliefde. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

De dienst is opgebouwd uit drie wakes, zoals deze ook in Grandchamp worden gehouden. Aan deze dienst werken leden en voorgangers mee vanuit verschillende tradities en culturen in Goor en omstreken.