Oogst-Dankdagcollecte november

Het einde van het jaar nadert weer en daarmee ook de collecte i.v.m. Oogst-Dankdag.
Vorig jaar heeft deze collecte € 2.150 opgebracht.
In het komende kerkblad kunt u weer een acceptgiro voor dit doel verwachten.
Deze jaarlijkse collecte is voor de diaconie van groot belang zodat kleinschalige projecten uitgevoerd kunnen blijven worden.

Van harte aanbevolen.

Namens de diaconie  Fred Gerritsen