Opening Pelgrimsroute Hemmelreis 26 mei

Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei wordt de Pelgrimsroute Hemmelreis officieel geopend

Na een jaar van voorbereiden en contacten leggen is het dan eindelijk zover en wordt de eerste echte Pelgrimsroute van de gemeente Hof van Twente officieel geopend op Hemelvaartsdag 26 mei. De Pelgrimsroute de Hemmelreis is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse Gemeenten Goor en Markelo. Op deze Hemelvaartsdag zijn zowel in de Martinuskerk in Markelo als in de Hofkerk in Goor voorafgaand aan de opening, speciale kerkdiensten waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

09.00 uur kerkdiensten in de Hofkerk Goor en de Martinuskerk in Markelo
09.30 uur vertrek wandelaars vanuit de kerkdienst in de Hofkerk Goor naar de Hemmel, de heuvel bij de Mariakapel op de Hulpe.
10.30 uur vertrek wandelaars vanuit de Martinuskerk in Markelo
11.00 uur ontmoeting van beide wandelgroepen op de heuvel de Hemmel bij de Kuierkoare van Markelokaal.

Op de Hemmel wordt om 11.00 uur de Pelgrimsroute officieel geopend en is er een presentatie over de geschiedenis van de Hemmel en het recent ontwikkelde natuurontwikkelingsproject op deze heuvel.

De pelgrimsroute, die de Hofkerk in Goor en de Martinuskerk in Markelo verbindt, voert langs de plek van het oude bedevaartsoord op de Hemmel. Op de naast gelegen heuvel de Hulpe is een aantal jaren geleden een Mariakapel gebouwd. De route doet ook een aantal plekken aan waarin duurzaamheid centraal staat, zoals de Reggetuinen (Stadslandbouw), natuurontwikkeling de Hemmel, Theetuin Tichelwaark  en de Reggesprong. De route is in verschillende variaties en afstanden te lopen. In de routebeschrijving worden de verschillende plekken beschreven en biedt op verschillende plekken vragen voor persoonlijke bezinning en meditatie. Desgewenst kan men hierover met een medewandelaar in gesprek gaan.

In de loop van de maand mei zal de routebeschrijving op de website van de Hofkerk Goor www.hofkergoor.nl  en de Martinuskerk Markelo www.pkn-markelo.nl  worden geplaatst. Ook zijn er in de kerken papieren versies beschikbaar. Met deze uitgebreide routebeschrijving met duidelijke kaarten loopt u ontspannen door het prachtige Twentse landschap en kunt u de vragen ter overdenking op u in laten werken.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl, 0547-388647

Mariakapel op de Hulpe