Ring Enschede 10 november

Voorgeschiedenis
In januari 2020 werd tijdens een bijeenkomst van de Ring Enschede besloten om een avond te organiseren over liturgie. Na een succesvolle avond over jeugdwerk in september 2019, kwamen afgevaardigden uit de gemeenten behorend tot de Ring Enschede (de vroegere classis Enschede) bij elkaar om een nieuw thema te kiezen. Een inspirerend artikel in Woord en weg januari 2020 (woord&weg januari 2020.pdf ) bracht ons op de gedachte om dr. Ciska Stark uit te nodigen. Ciska Stark is hoofddocent aan de Protestantse Theologische Universiteit. Haar vakgebied is Praktische Theologie en dan met name de liturgie en preekkunde. Dr. Stark is bereid gevonden om naar Twente af te reizen en met ons te spreken over liturgie voor de kerk van de toekomst. Helaas moesten we vanwege de corona pandemie onze plannen die we al in het voorjaar van 2020 maakten, op de lange baan schuiven. Maar nu zal de Ring-avond toch plaats gaan vinden.

Op woensdagavond 10 november 2021 is de Ringavond waarop dr. Ciska Stark zal spreken over liturgie. De avond wordt gehouden in de Hofkerk. Vanaf 19:45 uur is er inloop. De avond begint om 20:00 uur en zal rond 22:00 uur worden afgesloten.

 Ontmoeting is het doel
Ringavonden hebben als doel  dat kerkenraadsleden en gemeenteleden van Protestantse Gemeenten in de regio, en andere geïnteresseerden elkaar ontmoeten, inspiratie opdoen en ervaringen uitwisselen. Daarvoor is – net als voor de inleiding – zo’n 45 minuten uitgetrokken.

Aanmelden niet nodig
U hoeft zich vooraf niet op te geven, maar dat mag i.v.m. de catering natuurlijk wel. Opgave kan via het onderstaande e-mailadres. We hopen woensdag 10 november veel mensen te verwelkomen.

Met een vriendelijke groet,
De voorbereidingsgroep: Andries Bijmold (Enschede), Henk Grooters (Borne), ds. Hennie Marsman (Losser), Cees van der Sluijs (Goor), ds. Job Stein (Haaksbergen).

stuurgroep.ring.enschede@gmail.com