vertrek ds. Wim de Jong

Na 11 jaar verlaat dominee Wim de Jong de Hofkerk om in oktober zijn trede te doen als predikant van de Protestantse gemeente Deventer (Lebuinusgemeente). Rond het vertrek van Wim de Jong zijn meerdere activiteiten georganiseerd:
vrijdag 26 augustus 16.00 uur: afscheidsdienst in De Stoevelaar
dinsdag 30 augustus 16.00 uur: afscheidsdienst in Huize Herfstzon
dinsdag 6 september van 14.30 tot 17.00 uur High Tea door de Activiteiten Commissie voor ouderen en deelnemers van de maaltijdgroepen
Opgave voor deelname bij mevrouw H. Bieleman tel.274226 of mevrouw J. Minnen tel. 274093.
vrijdagavond 9 september vanaf 20.00 informele gemeenteavond om afscheid te nemen van Wim in  de Klokkenkamp. Iedereen is uitgenodigd voor deze gezellige avond met een hapje en een drankje.
zondag 11 september om 14.30 uur afscheidsdienst in de Hofkerk met aansluitend een receptie in De Klokkenkamp.
(dus die zondag géén dienst om 10.00 uur!)
Afscheidscadeau
Natuurlijk hoort er bij een afscheid een cadeau. Het is echter de nadrukkelijke wens van Wim om dat te doen in de vorm van een bijdrage aan Vredesorganisatie PAX (https://paxvoorvrede.nl). Wilt u bijdragen aan dit afscheidscadeau, en dus voor Vredesorganisatie Pax, dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekening  NL44 SNSB 0927 9505 45 van de Protestantse Gemeente Goor onder vermelding van: Afscheid Wim de Jong. De kerkrentmeesters zorgen er dan voor dat het totaal bedrag wordt overgemaakt aan Vredesorganisatie PAX.
De Kleine Kerkenraad