Vredesgebed voor Oekraïne iedere dinsdagavond

Tijdens de wekelijkse avondgebeden in de Hofkerk op de dinsdagavonden van 19.30 – 20.00 uur zal er een gebed voor vrede voor Oekraïne worden gehouden. Met woorden, met stilte en met het aansteken van kaarsjes willen we uiting geven aan de gevoelens van verbondenheid met de bevolking van Oekraïne, de vluchtelingen, maar ook aan eigen gevoelens van onmacht, verdriet en angst.
De avondgebeden op dinsdagavond staan daarnaast ook in het teken van de tijd op weg naar Pasen, waarin aandacht wordt besteed aan de zeven werken van barmhartigheid.