zondag 19 september oecumenische vredesviering

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 19 september vindt de jaarlijkse oecumenische vredesdienst plaats, die dit jaar in het teken staat van het klimaat, mede ook door de komst van de klimaatpelgrims op 1 oktober in Goor. De verbinding tussen vrede en klimaat is niet zo heel ver gezocht. Waar oorlog is en strijd wordt doorgaans veel verwoest en is er geen of nauwelijks aandacht voor het milieu. En andersom kunnen droogte, gebrek aan water tot conflicten en vluchtelingenstromen leiden. Samen stappen maken, samen erin slagen om de crisis te keren kan ook weer een bron van vrede zijn.

En in en ondanks alles is er de hoop. Hoop dat er het klimaat-tij te keren is, dat er toch een keer vrede komt. Hoop is iets anders dan optimisme. En het ontslaat ons niet van onze eigen inzet. Want daar moet het mee beginnen. En dit sluit nauw aan bij het thema van de landelijke vredesweek dit jaar “Wat doe jij in vredesnaam?”

Aan de dienst werken leden mee van de Anglicaanse Gemeente Twente, de Rooms-Katholieke Heilige Geest Parochie, de Arabisch sprekende gemeente en de Protestantse Hofkerkgemeente. Voorgangers zijn: Simone Yallop, Ria Doornbusch en Wim de Jong. De dienst begint om 10.00 uur in de Hofkerk aan de Diepenheimseweg 2. Er is kindernevendienst.