Erepenning vanwege 50 jaar Kerkbalans

Dit jaar was het voor de 50ste keer dat de landelijke actie Kerkbalans werd gehouden. Kerkgenootschappen zamelen dan in januari geld in voor hun gemeente of parochie om dekking te krijgen voor pastoraat, activiteiten, onderhoud en investeringen. Zo heeft ook Goor zich bij die inzamelingsactie aangesloten.
Kerkbalans.nl heeft bij die gelegenheid de mogelijk geopend om een vrijwilliger die zich reeds lange tijd voor deze actie inzet, extra in het zonnetje te zetten. Daartoe is een speciale en unieke erepenning ontworpen van hout (goud was te kostbaar) om uit te reiken. In Goor was die keuze snel gemaakt, namelijk Ed de Jong.

Hij zet zich al vele jaren in voor het landelijke ledenregistratiesysteem en de daaraan gekoppelde bijdragenadministratie, dus ook voor Kerkbalans. Na de kerkdienst van zondag 28 januari bij de presentatie van het eerste resultaat van de actie Kerkbalans 2024 (zie elders) is hem deze erepenning omgehangen

en heeft Johanna Jolink een boeket gekregen voor de vele uren die Ed achter zijn computer doorbrengt.

Het Kerkbalans team bestaat op dit moment uit Ed de Jong, Ben Voerman (ledenbestand), Sandra Moes (inboeken ontvangsten) en ondergetekende (inboeken toezeggingen). In het recente verleden waren ook betrokken Piet en Bertha Fernhout (rondbrengen materiaal), Richard Minnen (Hofkerkgids) en Jan van den Berg (inboeken ontvangsten). Verdere verjonging is beslist nodig om deze jaarlijkse actie ook in de toekomst uit te voeren.

Frits Schutte