Afscheid Herman Wilbrink

Tijdens de gemeenteavond van 23 mei is ook ‘afscheid’ genomen van Herman Wilbrink als beheerder van De Klokkenkamp en coördinator van het Klokkenkampteam. In aanwezigheid van echtgenote Wilna en dochter Petra met partner Bert, alsmede zo’n 70 kerkleden.
Rijk Wibbelink heeft als voorzitter van kerkrentmeesters zijn verdiensten voor de Hofkerk samengevat.

Kerkrentmeesters hebben bij de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) van de PKN het draaginsigne in goud aangevraagd met bijbehorende oorkonde.

De draaginsigne is opgespeld door de penningmeester Frits Schutte.
Jan de Vries vanuit de technische staf heeft Herman in kennis gesteld van de opdracht die kerkrentmeesters aan Joke Holtrust heeft verstrekt om een schilderij te maken met Herman en de verschillende activiteiten uitgebeeld, vergelijkbaar met enkele werken van haar die al in de Klokkenkamp hangen. Een eerste opzetje werd getoond:

Let wel: deze opzet geeft slechts het idee aan. De definitieve uitvoering zal groter zijn en de belangrijkste werkvelden van Herman weergeven.

En ten slotte heeft Hannie van Rijnsbergen, secretaris, voor een mooi boeket gezorgd om aan Wilna te overhandigen:

Afscheid staat tussen ‘ en ‘ omdat Herman nog een aantal activiteiten blijft doen, zoals uitvaarten en tuinonderhoud. Maar de formele taak als beheerder is hiermee afgerond, onder grote dankzegging. De feestelijkheid werd besloten met hapjes en drankjes.

foto’s van Alinda en Noël