benoeming Margré Ballast tot kerkelijk werker

De kleine kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat we op korte termijn een kerkelijk werker mogen benoemen, die zorg zal gaan dragen voor een groot deel van het pastoraat in onze gemeente. Deze benoeming gaat in per 15 februari of per 1 maart 2023 en zal gelden voor de periode van 1 jaar.

 

De kerkelijk werker is Margré Ballast, 45 jaar, en woonachtig in Daarlerveen. Zij heeft onlangs haar opleiding tot kerkelijk werker voltooid en is door de PKN ook als zodanig aanvaard en benoembaar. Tot 1 mei zal zij voor 12 uur per week in Goor werkzaam zijn, na 1 mei voor 16 uur per week, dit naast een benoeming voor 16 uur in de gemeente van de Hervormde Kapel te Wierden.


Het is de bedoeling om Margré Ballast op zondag 5 maart 2023 aan de gemeente voor te stellen en haar te bevestigen in de dienst van 10.00 uur. Er zal dan ook uitgebreid de gelegenheid zijn om met haar kennis te maken.

We zijn erg blij voor deze welkome aanvulling in de vacaturetijd. Ds. Dick Juijn zal als consulent voor 1 dag in de week aan onze gemeente verbonden blijven en met Margré Ballast samenwerken.

Namens de Kleine Kerkenraad

Alinda Sportel