herbenoeming kerkelijk werker

De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat de aanstelling van Margré Ballast als kerkelijk werker is verlengd van 16 februari 2024 tot 15 februari 2025. Zij zal zich ook deze periode in het bijzonder bezighouden met het ouderenpastoraat.