Drinkwatervoorziening dorpen Maliproject

De vele dorpen in het gebied rondom de stuwdam in Manantali, Z-W Mali, zijn vanaf de gereedkoming in 1987 voorzien van drinkwaterputten.
Inmiddels is de bevolking van de dorpen meer dan verdrievoudigd en het aantal drinkwaterputten is hetzelfde gebleven. De pompen worden daarom stelselmatig overbelast waardoor veel vraag was en blijft naar reparatie.  Sinds Casper Jansen in Manantali woont, assisteert Maliproject hem met het repareren van de pompen. Inmiddels zijn ong. 34 pompen gerepareerd, maar om erger te voorkomen, is het wellicht beter meer putten te gaan slaan.
De mogelijkheden worden bekeken om zelf een mobiele grondboormachine aan te schaffen; hiervoor zal veel geld nodig zijn.

U kunt uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van de diaconie
NL66SNSB 090 87 63 743 o.v.v. Maliproject.

Cees en Addie van der Sluijs

www.maliproject.nl