Maliproject maart 2022

Nog éénmaal schrijven wij U allen over datgene wat ons ter harte gaat in een gemeenschap in het verre Mali, in Manantali, in de regio Bamafelé.
Sinds 2007 hebben wij via U allen geld kunnen inzamelen voor zaken, die in ons land zo heel gewoon zijn: voldoende schoollokalen, toiletgebouwen bij de scholen, schoon drinkwater en ruimten om met elkaar kerk te kunnen zijn. En we hebben nooit tevergeefs een beroep op U allen gedaan.
Sinds de laatste hulpvraag t.b.v. de nieuwbouw van de RK kerk in Manantali, staat er op de rekening van het Maliproject nog een bedrag van ruim € 4.500,-.

Via “onze man in Mali” Casper Jansen, www.coolcampmali.com, komt nu een dringende vraag tot ons: kunnen we helpen bij de bouw van een ziekenzaal bij het hospitaaltje van Manantali? Het hospitaal is voor ongeveer 10.000 mensen (laatste telling 10.140 mensen)in de regio, heeft thans 6 bedden, waarvan één buiten i.v.m. huidig plaatsgebrek. De bedden binnen staan in bedompte achteraf hokjes van 2 x 2 m2.
Het hospitaal is opgezet door de overheid (Cescom), die ook de salarissen betaalt. Er zijn aan dit ziekenhuis verbonden: 1 arts, dokter Kamera, 2 schoonmakers, 2 zusters en een guardien(opzichter). Op het ogenblik is er geen geld te verwachten van de overheid voor deze uitbreiding/verbetering, vanwege de politieke situatie waarin Mali verkeert.
Het is de bedoeling dat de huidige ziekenruimte vervangen wordt door een nieuwe ziekenzaal voor 12 bedden. En deze huidige ruimte zal dan ingericht worden als laboratorium voor bloed- en urine onderzoek: malaria, typhus,toxoplasmose, syphilus, bilharzia en stofwisselingsziekten. De apparatuur voor dit laboratorium kan dokter Kamera zelf regelen.
De kostenbegroting van deze uitbreiding van het ziekenhuis bedraagt: € 13.770,-.
Hiervan hebben we dus al ruim 4.500,-.
Voor deze zo belangrijke voorziening vragen wij Uw hulp.

Op de foto dokter Kamera, die vanuit dit hospitaaltje ook zorgde voor de corona-entingen voor de regio Bamafele. Links achter is te zien waar de ziekenzaal zal worden gebouwd. Casper heeft bewondering voor de gedrevenheid waarmee deze dokter zijn werk doet.
Wij stellen ons voor dat wij 2 maanden de tijd nemen voor deze fondswerving en daarna hopen wij het werk van het Maliproject af te sluiten met een bedrag, waarmee deze noodzakelijke voorziening tot stand kan komen.

De bankrekening waarop bijdragen gestort kunnen worden is NL66 SNSB 0908 763 743 t.n.v. Diaconie Hofkerk Goor o.v.v. Maliproject 2022.
Heel veel dank. We houden u op de hoogte.

Addie en Cees van der Sluijs-Goud