Nieuwsbrief 15 maart

Avondgebeden in de veertigdagentijd
Elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur. Tijdens deze avondgebeden gaan we aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid op weg naar Pasen. Ook is er aandacht voor de liturgische bloemschikking. Tevens is er het gebed voor vrede voor Oekraïne.

15 maart de zieken bezoeken
22 maart de naakten kleden
29 maart de vreemdeling herbergen
5 april de dorstigen drinken geven
12 april de doden begraven

Er is gelegenheid om in de dienst een kaarsje aan te steken.
Iedereen van harte welkom

Benefietconcert Oekraïne 25 maart
De vereniging Hof van Twente – Kiev – Pechersk organiseert op vrijdag 25 maart om 20.00 uur een benefietconcert voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Met medewerking van het Twents JeugdSymfonie Orkest, de Oekraïnsche dansgroep Roesalka en het koor In Between.
Het concert is in de Petrus en Pauluskerk aan de Hengeveldsestraat.
Entree:  5,- maar meer is welkom. Doneren mag ook: NL50 RABO 0156 2841 97

Kerkdienst zondag 20 maart 10.00 uur
Deze dienst op de 3e zondag in de veertigdagentijd staat in het teken van de zeven werken van barmhartigheid. Lezingen uit Jesaja 53 en Johannes 12: 37 – 50  over de lijdende knecht van God.
Met de kinderen gaan we op weg naar het feest met verhalen van vreugde en verhalen van pijn. Vanuit Kerk in Actie aandacht voor de werken van barmhartigheid. Deze zondag: de naakten kleden. De liturgische bloemschikking verbindt de verschillende elementen van de dienst.
Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Vredesgebed voor Oekraïne tijdens avondgebed
Tijdens de wekelijkse avondgebeden in de Hofkerk op de dinsdagavonden van 19.30 – 20.00 uur zal er een gebed voor vrede voor Oekraïne worden gehouden. Met woorden, met stilte en met het aansteken van kaarsjes willen we uiting geven aan de gevoelens van verbondenheid met de bevolking van Oekraïne, de vluchtelingen, maar ook aan eigen gevoelens van onmacht, verdriet en angst.

Hulp aan Oekraïne: collecte voor de “Vereniging Hof van Twente – Kiev – Pechersk” (diaconie)
Zoals u weet is de nood van de vluchtelingen in Oekraïne heel erg hoog. Daarom willen wij als diaconie collecteren voor de “Vereniging Hof van Twente – Kiev – Pechersk”.
Deze vereniging onderhoudt al ruim dertig jaar een vriendschapsband met Kiev en zij zet zich nu met man en macht in voor de vluchtelingen uit Oekraïne. De vereniging is druk bezig om opvang te regelen en geld in te zamelen.
Het is oorlog in Oekraïne. Dat betekent groot leed, angst en onzekerheid over de toekomst voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit en u kunt helpen!
Uw gift is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie: NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “Hulp aan Oekraïne”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen.

Een slinger van verhalen – ook jouw verhaal
In de veertigdagentijd voor Pasen maken we in de kerk een slinger van verhalen: de bijbelse verhalen die ons meevoeren en voorbereiden op het Paasfeest én verhalen van mensen van nu, van jong en oud.
De verhalen op weg naar Pasen zijn niet allemaal feestverhalen. Ze gaan door alle facetten van het leven heen. Maar het wordt pas echt feest als alle verhalen klinken, van vreugde én van pijn, als alles er mag zijn.
De bijbelse verhalen zijn verhalen van God en mensen en die verhalen gaan door. We herkennen ze in ons eigen leven.

Daarom doen we een oproep aan allen om aan de feestslinger van verhalen een eigen verhaal te hangen. Dat mag en kan van alles zijn: een vrolijk verhaal, een droevig verhaal, een hoopvol verhaal. Met foto’s, plaatjes of tekeningen wordt het verhaal nog beeldender. En gebruik zo mogelijk gekleurd papier. Neem het verhaal in de veertigdagentijd mee naar de kerk en we hangen het aan de slinger.

Leiding Kindernevendienst
ds. Wim de Jong

Kruisweg in de Hofkerk
In 2019 maakten veertien kunstenaars een kruisweg met veertien staties. Iedere kunstenaar, waarvan een aantal lid van onze gemeente, gaf een eigen beeld aan het verhaal van lijden en opstanding van Jezus, soms realistisch en dan weer abstract, de één met een schilderij, de ander met een keramiek of andere opstellingen. Korte meditatieve teksten verbinden de verschillende werken. De bezoeker wordt uitgenodigd om tijdens een rondgaan door de Hofkerk bij de beelden zijn of haar eigen betekenis te geven aan dit bijzondere Bijbelverhaal.

Van 18 maart  – 16 april is deze kruisweg weer opgesteld in de Hofkerk en te bezoeken op
donderdag van 10.00 – 12.00 uur
donderdag t/m zaterdag van 13.30 – 16.30 uur
zondag van 11.30 – 16.30 uur
De entree is vrij. Er is een catalogus beschikbaar voor € 2

Bibliodrama
Eind maart starten we weer met de avonden bibliodrama.
Bibliodrama is een methode om een bijbelverhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het bijbelverhaal jou persoonlijk doet. Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal. Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier. Soms spelen we kleine scenes uit.
Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!
De avonden vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal
Woensdag 30 maart 19.30 uur
Woensdag 20 april 19.30 uur
Woensdag 11 mei 19.30 uur
Woensdag 15 juni 19.30 uur
Info en opgave bij Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl

Inloop
Elke donderdag is er inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten nog ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Mijn mantel is mijn huid

Mijn mantel is mijn huid.
Hij koestert en omarmt mij.
Als ik hem om mij sluit,
beschermt hij en verwarmt mij.
Een stof, die zachtjes streelt,
zo kleurrijk en zo prachtig!
Ik voel mij als een prins,
zo rijk, zo sterk, zo machtig.
Mijn mantel is mijn huid.

Mijn mantel is mijn schild.
Met vrede epauletten
dwing ik mijn status af.
Wie durft zich te verzetten?
Mijn wapen tegen kou,
waag ik dat stuk te snijden?
Geef ik de helft aan jou,
wanneer ik je zie lijden?
Mijn mantel is mijn schild.

Mijn mantel zo vertrouwd!
Maar één kwam langsgereden
die, sterk als een magneet,
van liefde sprak en vrede.
Durft ik het aan, mijn huid,
mijn schild hier op te geven?
Hem achterna te gaan
en kwetsbaar, bloot te leven?
Mijn mantel voelt nu oud.

Jacqueline Roelofs – van der Linden (uit: Medemens 4)

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong