Nieuwsbrief 24 maart

Kerkdiensten
Alle kerkdiensten vanuit de Hofkerk zijn uitsluitend online en  te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/

Zondag 28 maart 6e zondag 40dagentijd Palmpasen
Het thema van deze zondag is: De weg van liefde,  die intocht doet. We lezen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem uit Marcus 11. En hiermee beginnen we ook de Acht dagen van Pasen. We volgen de weg van Jezus stap voor stap en herkennen daarin ook onze eigen weg, ons eigen leven. Waar en hoe doet Jezus nu intocht? In deze wereld? Staan wij zelf open voor zijn weg van liefde?

We volgen deze week de kruisweg ‘de Acht Dagen van Pasen’ van Eric Wijnands.

Vanuit de zeven werken van barmhartigheid staat centraal: de doden begraven
Deze zondag vraagt Kerk in Actie aandacht voor het jeugdwerk van de kerk in Nederland (zie bericht hieronder).

In de de dienst weer een lied uit het Oratorium “Als de graankorrel sterft’ voor de Veertigdagentijd en Pasen van Marijke de Bruijne: Rijden op een ezeltje

En met de kinderen doen we weer een paar stappen op de Levensweg en ontvangen we post van Rainbow.
Rainbow die weer een week bij één van de gezinnen heeft gelogeerd. We zijn weer benieuwd naar de verhalen en foto’s.
Op de website zijn elke week de nieuwsbrieven voor de kinderen te vinden met daarbij ook de foto’s van de logeerpartijen van Rainbow.

Kerkdiensten in de Stille Week
Alle dagen is er om 19.30 uur een avondgebed of viering, die uitsluitend online  te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/
We volgen deze dagen de Kruisweg De Acht Dagen van Pasen van Eric Wijnands

Maandag 29 maart              statie 2: Angst en Overgave
Dinsdag 30 maart               statie 3: Verraad en Verloochening
Woensdag 31 maart            statie 4: Macht
Witte Donderdag 1 april    statie 5: Maaltijd – we vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer met matses en wijn.
Goede Vrijdag 2 april         statie 6: Kruisiging
statie 7: Graflegging
Stille Zaterdag 3 april        statie 8: het lege graf

Bidden onder het kruis – Hofkerk open

Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag is de Hofkerk een aantal uren open voor een gebed onder het kruis.
Dat wat we met ons meedragen: de vragen, de twijfels, de angsten, de zorgen, de pijn mogen we daar neerleggen.
Rondom de liturgische schikking voor in de kerk (Een kruis op een hart van stenen) liggen steentjes,
waaronder ieder een briefje met een gebed, een gedachte, zorgen of verdriet kan leggen.
Om dit veilig te doen kan steeds één persoon of mensen uit één huishouden de kerkzaal binnen.
De ingang van de kerk aan de centrumzijde is hiervoor open. We raden aan uw briefje thuis al te schrijven.

Vrijdag 2 april 10.30 – 16.30 uur
Zaterdag 3 april 10.00 – 13.00 uur

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken
via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Bericht van Kerkinactie – Collecte Jong Protestant
PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze, in groepen, de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met uw bijdrage geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben gehoord de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van Pasen!

Maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v.
Jeugdwerk Protestantse Kerk, o.v.v. Jong Protestant Palmpasen, of doneer online. Hartelijk dank!

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Mensen van de Weg

Mensen van de Weg zijn wij,
zijn voetspoor dat is blijven staan,
de route die wij willen gaan.
Mensen van de Weg zijn wij.

Mensen van het Licht zijn wij,
dat onze weg verlicht en wenkt,
dat kleur aan onze dagen schenkt.
Mensen van het Licht zijn wij.

Mensen van het Woord zijn wij,
dat Licht brengt in ons hart en leeft,
dat aan ons zoeken richting geeft.
Mensen van het Woord zijn wij.

Mensen van de Daad zijn wij,
van wat het Woord ons geeft te doen
op deze dag, in het seizoen.
Mensen van de Daad zijn wij.

Mensen van de Geest zijn wij.
Zij geeft ons kracht en vuurt ons aan
met woord en daad de Weg te gaan.
Mensen van de Weg zijn wij.

Jacqueline Roelofs-van der LInden
Uit: Medemens

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong