Nieuwsbrief 3 maart

Kerkdiensten
Alle kerkdiensten vanuit de Hofkerk zijn uitsluitend online en  te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/
Graag ontvang ik intenties voor de voorbeden.

Zondag 7 maart 3e zondag 40dagentijd
Het thema van deze zondag is: De weg van liefde,  een schoongemaakt en gastvrij huis. Het thema is ontleend aan de schoonmaak die Jezus in de tempel houdt (Johannes 2: 13 – 25). Hij jaagt de verkopers van offerdieren de tempel uit, gooit de tafels van de geldwisselaars om en sommeert ook de duivenverkopers de tempel te verlaten. De tempel wordt weer leeg, zoals deze bedoeld was. Een lege ruimte met in de eerste tempel (die was verwoest) alleen de ark met de tien woorden. Er moet eerst ruimte komen om die woorden weer te horen, om weer ruimte voor God te maken. Niet alleen in een heiligdom van stenen, maar ook in ons zelf. En daarmee ook in onze wereld. Waar die ruimte er komt is ook weer ruimte voor de kwetsbaren.

Vanuit de zeven werken van barmhartigheid staat centraal: de vreemdeling huisvesten.
Aandacht voor het werk van de kerk in Libanon, dat programma’s heeft voor arme bevolkingsgroepen en vluchtelingen uit Syrië, maar ook een regionale theologisch opleiding (zie ook bericht hieronder)
In de de dienst een mooi lied van Daniel Lohues: Ie maggen hier altied henkommen en een prachtige bewerking van de tien woorden uit Exodus 20.

En met de kinderen doen we weer een paar stappen op de Levensweg en ontvangen we post van Rainbow.
Rainbow die weer een week bij één van de gezinnen heeft gelogeerd. We zijn weer benieuwd naar de verhalen en foto’s.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken
via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Bericht van Kerkinactie – Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!
Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt Kerk in Actie Willem van Saane en zijn predikanten in opleiding in Beiroet.
Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. onderwijs Libanon.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Zoals ook jij

Die ander –
geen vreemde,
een mens als jij,

een mens
even kwetsbaar,
even breekbaar,

een mens
even hunkerend
naar licht en geluk,

ontzie hem,
doe hem geen pijn,
een mens als jij

zie naar hem om,
doe hem recht,
een mens als jij,

leven wil,
leven zoals ook
jij wilt leven.

(uit: Medemens 2)

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong