organisten onderscheiden met erepenning

De twee organisten van de Hofkerk met de langste staat van dienst (ten minste 50 jaar!), Henk B. Langenkamp en Cees B. van der Sluijs, hebben op voor dracht van het College van kerkrentmeesters de erepenning van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN toegewezen gekregen. Deze is hen na de viering van startzondag 12 september 2021 uitgereikt.