Protocol kerkdiensten in coronatijd

protocol kerkdiensten in coronatijd

Fijn dat we weer kerkdiensten kunnen houden en fijn dat jullie er weer zijn.
Van harte welkom!
Voor ieders veiligheid zijn onderstaande regels van groot belang:

 • Volg altijd de aanwijzingen van de koster op
 • Bij binnenkomst handen desinfecteren
 • Pak zo min mogelijk deurklinken, deurposten e.d. vast
 • Jassen enz. meenemen naar uw zitplaats
 • Uw zitplaats wordt door de koster aangewezen
 • Stoelen mogen alleen worden verplaatst door de koster
 • Als toiletbezoek niet kan wachten tot thuis, dan alleen het toilet voor mindervaliden gebruiken
  en daarna desinfecteren met middelen die daar staan
 • Na de dienst rij voor rij de kerk verlaten op aanwijzing van de koster
 • We kunnen in deze situatie helaas niet napraten of koffiedrinken
 • Bij de uitgang of bij thuiskomst handen desinfecteren

Let steeds op de gepaste afstand van 1,50 m

En bij gezondheidsklachten helaas niet komen!