Het kerkblad ‘Kerk Onderweg’

Het e-mailadres voor het inleveren van kopij voor Kerk Onderweg is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl. Kopij graag inleveren in een Word-bestand met lettertype Arial en grootte 11 pt. De uiterste datum van inlevering van kopij is steeds een dinsdag. De datum wordt vermeld in het kerkblad.

De redacteuren zijn J. Drost, T 27 38 13 en mw. J. van der Heide – de Joode, T 27 36 25.

Administratie en coördinatie van het bezorgen van het kerkblad: Anke de Boer – Hulstijn, T 260 839.

Jaarlijks wordt een (vrijwillige) bijdrage voor het kerkblad gevraagd.

4 november 2017, 12.00 uur

Kerk Onderweg van 4 november 2017

Lezen

7 oktober 2017, 12.00 uur

Kerk Onderweg van 7 oktober 2017

Lezen

9 september 2017, 12.00 uur

Kerk Onderweg van 9 september 2017

Lezen

29 juli 2017, 12.00 uur

Kerk Onderweg van 29 juli 2017

Lezen

1 juli 2017, 12.00 uur

Kerk Onderweg van 1 juli 2017

Lezen

3 juni 2017, 12.00 uur

Kerk Onderweg van 3 juni 2017

Lezen

6 mei 2017, 12.00 uur

Kerk Onderweg van 6 mei 2017

Lezen

8 april 2017, 12.00 uur

Kerk Onderweg van 8 april 2017

Lezen