Het kerkblad ‘Kerk Onderweg’

Het e-mailadres voor het inleveren van kopij voor Kerk Onderweg is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl. Kopij graag inleveren in een Word-bestand met lettertype Arial en lettergrootte 11 pt. De uiterste datum van inlevering van kopij is steeds een dinsdag. De datum wordt vermeld in het kerkblad.

De redacteuren zijn J. Drost, T 27 38 13 en mw. J. van der Heide – de Joode, T 27 36 25.

Administratie en coördinatie van het bezorgen van het kerkblad: tot hier iemand voor is gevonden: Frits Schutte, T 260 211.

Jaarlijks wordt een (vrijwillige) bijdrage voor het kerkblad gevraagd.

20 januari 2018, 12.00 uur

Kerk Onderweg van 20 januari 2018

Lezen

9 december 2017, 12.00 uur

Kerk Onderweg van 9 december 2017

Lezen

4 november 2017, 12.00 uur

Kerk Onderweg van 4 november 2017

Lezen

7 oktober 2017, 12.00 uur

Kerk Onderweg van 7 oktober 2017

Lezen

9 september 2017, 12.00 uur

Kerk Onderweg van 9 september 2017

Lezen