Het kerkblad ‘Kerk Onderweg’

Het e-mailadres voor het inleveren van kopij voor Kerk Onderweg is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl. Kopij graag inleveren in een Word-bestand met lettertype Arial en lettergrootte 11 pt. De uiterste datum van inlevering van kopij is steeds een dinsdag. De datum wordt vermeld in het kerkblad.

De redacteuren zijn J. Drost, T 27 38 13 en mw. J. van der Heide – de Joode, T 27 36 25.

Administratie en coördinatie van het bezorgen van het kerkblad: B.Th. Voerman, T 272 763.

Jaarlijks wordt een (vrijwillige) bijdrage voor het kerkblad gevraagd.

17 november 2018, 12.00 uur

Kerk Onderweg van 17 november 2018

Lezen

13 oktober 2018, 12.00 uur

Kerk Onderweg van 13 oktober 2018

Lezen

15 september 2018, 12.00 uur

Kerk Onderweg van 15 september 2018

Lezen

4 augustus 2018, 12.00 uur

Kerk Onderweg van 4 augustus 2018

Lezen

7 juli 2018, 12.00 uur

Kerk Onderweg van 7 juli 2018

Lezen

9 juni 2018, 12.00 uur

Kerk Onderweg van 9 juni 2018

Lezen

12 mei 2018, 12.00 uur

Kerk Onderweg van 12 mei 2018

Lezen

14 april 2018, 12.00 uur

Kerk Onderweg van 14 april 2018

Lezen