kinderkerstfeest

Kerst gaat de wereld rond tijdens Kinderkerstfeest in de Hofkerk

Op zondag 22 december werdin de Hofkerk het kerstfeest voor de kinderen gevierd. Centraal in deze viering stondhet kerstspel: Kerst gaat de wereld rond, gespeeld door kinderen en mooie liederen, gezongen door het kinderkoor van Prins Constantijnschool olv Marion de Jong en het kinderkoor van de Arabische gemeenschap olv Gawla Hana.

En natuurlijk werd het kerstverhaal verteld: de geboorte van Jezus in de stal bij Bethlehem.

Foto’s door Egbert op den Dries