Declareren

Indien u een uitgave die u voor de kerk heeft gemaakt wilt declareren, download dan dit formuliertje, vul het in, en richt het aan penningmeester College van Kerkrentmeesters, Diepenheimseweg 2, 7471LX  Goor, of stop het in het laatje kerkrentmeesters.

U kunt ook de gevraagde informatie in een mail verstrekken, te richten aan penningmeester@hofkerkgoor.nl.