Hofkerkgids

Deze gids bevat de meeste informatie die ook op de website staat, en wordt jaarlijks uitgebracht ter gelegenheid van de actie Kerkbalans. Alle aangeschrevenen ontvangen dan een exemplaar.
De eindredacteur is Richard Minnen,        E richard.minnen@planet.nl
aan wie wijzigingen kunnen worden doorgegeven. Deze zullen tussentijds op de website worden geplaatst en in de volgende editie van de gids worden opgenomen.