Jeugd en gezin

 

Doel
Als kerkgemeenschap willen we betrokken zijn op het leven van jongeren en jonggezinnen. Pijlers hierbij zijn geborgenheid, veilige plek, geloofsoverdracht en doorgeven van normen en waarden.

Activiteiten
zie tab Jongeren