Jeugd en gezin

 

Doel
Als kerkgemeenschap willen we betrokken zijn op het leven van jongeren en jonggezinnen. Pijlers hierbbij zijn geborgenheid, veilige plek, geloofsoverdracht en doorgeven van normen en waarden.

Activiteiten
zie tab Jongeren

Contactpersoon
ds. Wim de Jong, T 388 647, E wim.dejong@hetnet.nl