Kerkdienst met cantate van Bach 10 maart

Aan de kerkdienst van 10 maart a.s. in de Hofkerk wordt, naast het voorgaan door ds. E. van Houwelingen uit Hengelo, medewerking verleend door de Bachbeweging Twente o.l.v. Frank Deiman met het uitvoeren van de cantate Himmelskönig, sei willkommen (BWV 182).

——————————————-

Medewerkenden:

Frank Deiman, dirigent
Diet Gerritsen – sopraan
Ingrid van Ree – alt
Tom Grondman – tenor
Hans van der Werf – bas
Gerjanne van der Stouw – blokfluit
Piet Kommers – viool
Judith ten Cate – altviool 1
Harmen Lucas – altviool 2
Roland Siemons – cello
Jaap Vonk – orgel
———————————————

1.     Sonata

2.     Koor
Himmelskönig, sei willkommen,
laß auch uns dein Zion sein!
Komm herein!
Du hast uns das Herz genommen.

3.     Recitatief (B)
»Siehe, ich komme;
im Buch ist von mir geschrieben;
deinen Willen, mein Gott, tu ich gerne.«

4.     Aria (B)
Starkes Lieben,
das dich, großer Gottessohn,
von dem Thron
deiner Herrlichkeit getrieben!
daß du dich zum Heil der Welt
als ein Opfer fürgestellt,
daß du dich mit Blut verschrieben!

5.     Aria (A)
Leget euch dem Heiland unter,
Herzen, die ihr christlich seid!
Tragt ein unbeflecktes Kleid
eures Glaubens ihm entgegen;
Leib und Leben und Vermögen
sei dem König itzt geweiht.

6.     Aria (T)
Jesu, laß durch Wohl und Weh
mich auch mit dir ziehen!
Schreit die Welt nur “Kreuzige!”,
so laß mich nicht fliehen,
Herr, vor deinem Kreuzpanier;
Kron und Palmen find ich hier.

7.     Koor
Jesu, deine Passion
ist mir lauter Freude,
deine Wunden, Kron und Hohn
meines Herzens Weide;
meine Seel auf Rosen geht,
wenn ich dran gedenke.
In dem Himmel eine Stätt
uns deswegen schenke.

8.     Koor
So lasset uns gehen in Salem der Freuden,
begleitet den König in Lieben und Leiden.
Er gehet voran und öffnet die Bahn.

Libretto: Salomo Franck

Vertaling van Ria van Hengel:

1.    Sonata

2.    Koor
Hemelkoning, wees welkom,
laat ook ons uw Sion zijn!
Kom binnen!
U hebt ons hart veroverd.

3.    Recitatief (B)
‘Zie, ik kom,
in het boek is er over mij geschreven;
uw wil, mijn God, zal ik graag doen.’

4.    Aria (B)
Een sterke liefde
heeft u, grote Zoon van God,
de troon van uw heerlijkheid
doen opgeven,
zodat u zich tot heil van de wereld
als offer bekend hebt gemaakt,
dat u zich met bloed hebt overgegeven.

5.    Aria (A)
Spreid je uit onder de Heiland,
harten die christelijk zijn!
Breng hem een onbevlekt kleed
van je geloof;
laat lichaam en leven en vermogens
nu aan de koning gewijd zijn.

6.    Aria (T)
Jezus, laat ook mij door wel en wee
met u mee trekken!
Als de wereld ‘kruisig hem!’ roept,
laat mij dan niet wegvluchten,
Heer, van uw kruisbanier;
kroon en palmen vind ik hier.

7.    Koor
Jezus, uw lijden
is louter vreugde voor mij,
uw wonden, kroon en spot
zijn een lafenis voor mijn hart;
mijn ziel gaat over rozen
als ik eraan denk,
schenk ons daarom
een plaats in de hemel.

8.    Koor
Laat ons dus naar het Salem van de vreugde gaan,
vergezel de Koning in lief en leed.
Hij gaat voorop en bereidt de weg.